Hwylus

HYBU A HWYLUSO | CULTIVATE & INSPIRE

HYBU A HWYLUSO DY AWEN I GREU, I FLAGURO

Mae Hwylus yn cynnig cyngor dra wahanol. Gyda gwreiddiau dwfn yng nghefn gwlad Cymru, ni’n creu canlyniadau drwy blethu syniadau a dathlu cymdogaeth.

|
Mae Helen yn bleser i weithio gyda, nid yn unig am ei harbenigedd, ond hefyd am ei brwdfrydedd, sgiliau cyfathrebu rhagorol, a natur trefnus.
Dr Phillippa Nicolas-Davies, Prifysgol Aberystwyth

GWASANAETHAU

Datblygu Busnes

Rydym yn arbenigo mewn busnes wledig. Mae gan Helen brofiad o weithio ym meysydd amaeth, coedwigaeth, bwyd, manwerthu a thwristiaeth.

Hybu Perfformiad

Meithrin dy sgiliau a thalentau unigol trwy dorri dy gwys dy hun. Cefnogaeth i oresgyn hunan-amheuaeth a phatrymau negyddol. Bydd wych, bydd ddoeth, bydd Hwylus.

Gweithdai

Dosbarthiadau hudolus gyda Helen. Diwrnodau arbennig i ddarganfod dy awen a meithrin syniadau. Cymer camau pendant at lwyddo, gyda ffocws a hwyl!

GWEITHIO GYDA HWYLUS

Dywed wrthaf rai bethau amdanat ti

Preifatrwydd

AMDANOM

Mae Hwylus yn ymgynghoriaeth wledig arbenigol, a sefydlwyd gan Helen Howells. Gan cyfuno cefndir mewn Cynaliadwyedd, Profiad Ymwelwyr a Threftadaeth i ysbrydoli cymunedau a busnesau gwledig. Mae Hwylus yn rhoi grym i bobl wneud newid ystyrlon trwy weithdai, trawsnewidiadau 1:1, ac ymgynghoriaeth arbenigol.

Pethau Bychain Hwylus

10 Diwrnod i drawsnewid dy Fywyd.

Mae'r Gwanwyn yn Galw!

Diddordebau

Gender

You have Successfully Subscribed!