Hwylus

AMDANOM

Amdano Hwylus

‘Hwylus’: Welsh adjective: to facilitate, free, uninterrupted, prosperous, happy, healthy

Hwylus is a professional services consultancy with a difference. Hwylus takes inspiration from rural Wales to help you cultivate your ideas, with passion and colour.

Hwylus can help you scope, plan and deliver your projects.

Empowering you to achieve your goals through workshops, training and coaching packages.

Bringing people together through events that make you think and work differently – creating the right conditions for change.

Asking insightful questions and bringing fresh ideas with proven experience to make a difference to your work through our consultancy.

Gwerthoedd

Mae Hwylus yn cymryd wir ddiddordeb ym mhobl a'r ffordd y maent yn meddwl, yn siarad ac yn gweithio

Mae gwerthoedd traddodiadol Gymreig o garedigrwydd, hygrydedd a chydraddoldeb wrth wraidd y ffordd i ni’n gweithio

Mae Hwylus yn gynnes, yn frwdfrydig ac yn awyddus i wneud newid cadarnhaol.

|
Your knowledge in the field of marketing and how to identify with our niche demographics was very helpful. Your approach is very down-to-earth, making any advice you present really accessible, easy to digest and take on board. The impact you have made is very positive and measurably significant!
SARAH WARD, Y STIWDIO BRINT

Amdano Helen

Sefydlwyd Hwylus gan Helen Howells, arbenigwraig wledig creadigol yn 2016. Creuwyd Hwylus i lenwi bwlch ar gyfer gwasanaethau corfforaethol oedd yn darparu trosolwg ar 'y ffordd Gymreig', â'r gallu i ymgysylltu â rhanddeiliaid gwledig mewn ffordd ystrylon a ddidwyll.

Heddiw, mae Helen yn defnyddio ei chefndir mewn Cynaliadwyedd, Profiad Ymwelwyr a Threftadaeth i ddarparu gwasanaethau i amrywiaeth o gyrff corfforaethol, sefydliadau sector cyhoeddus, busnesau bach ac elusennau.

Mae Helen yn helpu pobl i ddod o hyd i'w pwrpas, datblygu strwythur gweithio effeithiol a chadw momentwm yn sgil adfyd. Mae Helen yn darparu gweithdai, sgyrsiau a phecynnau hybu i feithrin ac ysbrydoli ei chleientiaid. A thrwy ei chyngor arbenigol, mae'n gweithio ar amrywiaeth o brosiectau arbennig.

Mae Helen yn Amgylcheddydd Siartredig a Chydymaith o'r Gymdeithas ar gyfer Dehongli Treftadaeth. Mae Helen yn ymrwymo yn gadarn at ddatblygiad proffesiynol a phersonol parhaus.

Ein Cleientiaid

GWEITHIO GYDA HWYLUS

Dywed wrthaf rai bethau amdanat ti

Preifatrwydd

INSTAGRAM

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

AMDANOM

Mae Hwylus yn ymgynghoriaeth wledig arbenigol, a sefydlwyd gan Helen Howells. Gan cyfuno cefndir mewn Cynaliadwyedd, Profiad Ymwelwyr a Threftadaeth i ysbrydoli cymunedau a busnesau gwledig. Mae Hwylus yn rhoi grym i bobl wneud newid ystyrlon trwy weithdai, trawsnewidiadau 1:1, ac ymgynghoriaeth arbenigol.

Pethau Bychain Hwylus

10 Diwrnod i drawsnewid dy Fywyd.

Mae'r Gwanwyn yn Galw!

Diddordebau

Gender

You have Successfully Subscribed!