Hwylus

hybu perfformiad

go from dreaming to doing by believing in yourself

Pwyll

myfyrdod

perfformiad

gorau adnabod, d'abnabod dy hun

Ti moyn symud 'mlaen yn dy fywyd, dy fusnes neu dy yrfa, ond mae 'na rhywbeth yn dy ddal yn ôl.

Mae gen ti'r sgiliau, mae gen ti'r profiad ond ti'n teimlo braidd yn 'styc.'

A falle dy fod yn teimlo dy fod yn cael dy dynnu o ddau ben, rhwng dy fywyd fel rhiant, ac yn dy yrfa.

Rwy'n deall.

Rwy' wedi bod 'na fy hun.

A rwy' wedi dysgu ffyrdd ar hyd y ffordd i dy helpu di i gyrraedd y nôd - YN GLOI!

 

Ydy hyn yn swnio'n gyfarwydd i ti?

 

  • Fi'n gwybod bod 'da fi fwy i roi
  • Fi'n teimlo ar goll ac yn rhwystredig
  • Fi'n teimlo yn euog gan nad wyf yna i'r teulu
  • Fi'n teimlo fod bywyd yn digwydd 'i' fi, a sa'i mewn rheolaeth
  • I fi ar olwyn sy'n troi yn gloiach
  • Fi'n hunanol am ddilyn gyrfa
  • Mae gen i gyfleoedd arbennig a ddylsen i fod yn hapus

 

Sut Alla I Helpu?

Yn syml, rwy'n helpu tynnu'r pwysau oddi ar dy ysgwyddau, gan dy ddysgu i gerdded yn ysgafn droed.

Rwy'n defnyddio technegau bwerus mewn seicoleg bositif i dy rymuso.

Rwy'n Wraig, yn Fam, yn Ferch, yn Ffrind ac yn Gyfarwyddwraig Cwmni, a fi yn deall o le ti'n dod.

Felly un o'r pethau cyntaf bydda i yn ei wneud, fydd i wrando, heb farn, ar sut wyt ti'n teimlo nawr.

Wedyn, gallwn ni weithio ar gynllun gyda'n gilydd.

Wrth i ti ddarllen hwn, dyw hi ddim i fod 'amdanaf i', ond rwy' am i ti deimlo dy fod mewn dwylo da.

Rwy'n gymwys i dy dywys ar y daith yma.

Rwy' wedi datblygu model datblygu fy hun gyda'r Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

A mae gen i brofiad arweinyddol fel perchennog busnes bach, Cyfarwyddwraig Anweithredol a fel Cynghorwraig i'r Llywodraeth.

 

 Beth nesaf?

 

Ti'n brysur, a reit nawr, ti siwr o fod yn balansio sawl tasg.

 

Felly ynlle proses sy'n rhannu manion bethau....

....sy'n gallu cymryd amser...

...ac amserlennu cyfarfodydd yn ddi-ddiwedd...

..sy'n gweithio o amgylch...

...dy weithle...

...dy deulu...

...dy pwyntiadau gwallt...(ti'n dachre gweld lle fi'n mynd 'da hwn, reit?)...

 

Fi'n rhedeg pecynnau DWYS -

We’ll work together over 2 days, to fine-tune your mindset.

We’ll optimise your thought patterns for success.

We’ll build bespoke tools for you to remain control in achieiving your desires.

And I’ll be at the end of the phone during the next 6 months, to make sure we clear all your blocks.

 

Ti moyn NEWID dy FYWYD?

 

Bwr GERED!

 

Rho dy fanylion yn y ffurflen isod, a gallaf drefnu ymgynghoriad 15 munud AM DDIM a chreu cynllun i ti!

 

GWEITHIO GYDA HWYLUS

Dywed wrthaf rai bethau amdanat ti

Preifatrwydd

INSTAGRAM

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

AMDANOM

Mae Hwylus yn ymgynghoriaeth wledig arbenigol, a sefydlwyd gan Helen Howells. Gan cyfuno cefndir mewn Cynaliadwyedd, Profiad Ymwelwyr a Threftadaeth i ysbrydoli cymunedau a busnesau gwledig. Mae Hwylus yn rhoi grym i bobl wneud newid ystyrlon trwy weithdai, trawsnewidiadau 1:1, ac ymgynghoriaeth arbenigol.

Pethau Bychain Hwylus

10 Diwrnod i drawsnewid dy Fywyd.

Mae'r Gwanwyn yn Galw!

Diddordebau

Gender

You have Successfully Subscribed!