Hwylus

Pethau Bychain

Pethau Bychain

Gweddnewid mewn 10 Diwrnod

Mae’r Gwanwyn yn gyfle gwych i blannu Pethau Bychain Hwylus gan adnewyddu patrymau bywyd.

Dros y flwyddyn newydd, mae’n siwr eich bod wedi bwriadu creu newid er gwell yn eich bywyd. Boed i fwyta’n iach, symud fwy, neu bod bach yn llai ‘stressy’. Ond mae’r dyddiau tywyll a thywydd garw yn gallu tywallt dŵr oer ar bethau.

Falle eich bod chi wedi profi bod dad-wneud hen batrymau yn gallu fod yn llawer haws i ddweud nac i wneud.

Ond mae gennym ‘hack’ Hwylus i chi ar y rhaglen Pethau Bychain.

Yn cychwyn ar Ddydd Gwyl Dewi, ymunwch gyda Helen ar y rhaglen yma sy’n cynnig syniadau ac ysbrydoliaeth i hybu a hwyluso eich bywyd. Wrth ymaelodi ar raglen Pethau Bychain Hwylus, dros pythefnos cewch fynediad at:

  • 10 e-bost dyddiol i ysgogi, hybu a hwyluso newid

     

  • 10 fideo Pethau Bychain Hwylus yn rhannu syniadau i greu newid ffres

     

  • Arwainlyfr i weithio ar eich elfennau craidd a dylunio patrymau newydd

     

  • Mynediad at Gymuned Pethau Bychain Hwylus i rannu profiadau

Y cyfan sydd angen i fod yn rhan o’r rhaglen trawsnewidiol yma
yw meddwl agored ac agwedd bositif.

Byddwn yn cychwyn ar y 1af o Fawrth 2019 ond gallwch ymuno wedi hynny, bydd e’n haws dal fyny!

Nodau Pendant

Mae dysgu sut i greu nodau pendant a chynllunio ar eu cyfer yn sgil bywyd gwerthfawr.

Meddwl Cryf

Drwy astudio seicoleg bositif a phatrymau Hwylus, bydd Helen yn rhannu technegau sydd wedi gweithio iddi hi a’i chleientiaid.

Patrymau Ffres

Mae rhoi strwythur yn ei le sy’n gwneud hi’n hawdd i wneud y Pethau Bychain Hwylus, ac yn anodd i beidio, yn mynd i greu newid hir-dymor i chi.

Gweddnewid mewn 10 Diwrnod

Heia! Helen i fi, a fi yw sylfaenydd Hwylus. Yn ol yr enw, nes i ddechrau’r cwmni i gefnogi syniadau ffres at pherfformiad yn y gweithle sy’n deillio o seicoleg bositif.

Rwy’n gweithio fel ymgynghorydd a hwylusudd i ddarganfod a datblygu potensial unigolion. Fues i’n gweithio dros 10 mlynedd yn y sector Corfforaethol ar ddatblygu ffyrdd amgen o weithio i wella perfformiad.

Mae gen i brofiad ym maes datblygu personol, gan ddatblygu model ‘coaching’ fy hun gyda’r Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant. Mae fy ymarfer yn deillio o seicoleg bositif ac NLP (neuro-linguistic programming) sy’n edrych ar ffyrdd effeithiol i gyfathrebu ac adnabod patrymau meddwl.

Ymunwch a fi dros y rhaglen yma i ddarganfod yr hyn allwch chi ei wneud wrth feithrin patrymau Hwylus yn eich bywyd chi.

Pethau Bychain Hwylus

* indicates requiredGender

Diddordebau

Please select all the ways you would like to hear from Hwylus Cyf:


You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.